Hoe kunnen we een krachtig vervolg geven aan de beweging naar een circulaire samenleving en economie rond Chemelot en regio? Zijn we op de goede weg en hoe geven we onze ambities ten aanzien van de energie- en grondstoffentransitie een effectief vervolg? Deze vragen lagen de afgelopen periode voor bij de bestuurders van de Chemelot Circular Hub.

Missie en visie 

De achterliggende missie voor Chemelot Circular Hub bleef onveranderd: De transitie naar een circulaire economie en de energie- en grondstoffentransitie versnellen, het verdienvermogen van Nederland versterken en de brede welvaart en het welzijn in Limburg verbeteren. Vanuit de visie dat de wereld zoekt naar een manier van samenleven waarin we in balans zijn met onze aarde en een duurzame toekomst vormgeven voor de komende generaties. Chemelot Circular Hub pakt daarom door op de maatschappelijke- en economische opgaven waar we vandaag voor staan.

Circular Economy Action Plan

Het bestaande Circular Economy Action Plan heeft een update gekregen met de focus op de energietransitie en het aanjagen van de circulaire economie. Verspreid over vier integrale technische-, maatschappelijke- en economische ontwikkelthema’s zijn nieuwe en bestaande projecten voor een periode van 3 jaar benoemd en ondergebracht in een gezamenlijk programmaplan. Projecten en investeringen worden door de individuele partijen uitgevoerd of zij doen dit in wisselende samenstellingen.

Versterking consortium

Het consortium heeft ook nieuwe partners aangetrokken. Met de toetreding van de Limburgse investeringsmaatschappij LIOF, TNO Circulaire Economie en de coalitie Groene Chemie Nieuwe Economie, vergroot CCH de slagkracht op het gebied van onder andere economie en kennis en innovatie, zowel in nationale als internationale netwerken.

René Idema, strategie en management consultant bij Royal HaskoningDHV, begeleidde als mediator, programmamanager en facilitator de bestuurders van deze samenwerking tussen Sabic, DSM, Chemelot, Brightlands, LIOF, Universiteit Maastricht, VISTA, Zuyd, de gemeente Sittard-Gel een en provincie Limburg. Zowel bij het versterken van het gezamenlijke eigenaarschap, bij de aanscherping van het Circular Economy Action Plan, bij de aanpassingen in de governance en bij de totstandkoming van het Versnellingsakkoord.

Lees meer