De opgave

In 2021 en 2022 moeten de technische beveiligingsinstallaties langs het traject Zutphen – Deventer en Deventer -Zwolle worden vervangen, omdat deze het einde van hun technische levensduur naderen. Alle treinbeveiligingsinstallaties moeten worden vervangen, inclusief treinbeveiligingskabels en -bedrading, alle 3kV-voedingskabels en kasten. Daarnaast worden bij station Olst een spoor en vier wissels gesaneerd en wordt er een relaishuis vervangen. Tot slot worden alle nieuwe kabels langs de spoorbaan in een kokertracé gelegd.

Project met onzekere scope en knappe planning

Kenmerkend voor dit project waren de onzekere projectscope en de zeer krappe planning met daarbij de uitdrukkelijke wens van ProRail om daar bovenop nog te versnellen. Royal HaskoningDHV heeft eind 2019 de opdracht van ProRail verworven op kwaliteit, waarbij efficiency, projectbeheersing, planning, versnelling en flexibiliteit de onderscheidende aspecten waren. 

Oplossing in nauw overleg met belanghebbenden

Royal HaskoningDHV heeft voor beide trajecten een FIS-studie uitgevoerd in nauw overleg met de klant, stakeholders en de ProRail afdeling Railverkeerstechniek. Hierbij zijn in het proces versnellingsmaatregelen toegepast om tijdig te kunnen opleveren.

Daarnaast heeft Royal HaskoningDHV conditioneringsonderzoek uitgevoerd op de volgende aspecten: milieukunde, geotechniek (bodem), ecologische quickscan, ballast, asbest, vleermuizen, stikstof inclusief natuurtoetsen. De resultaten zijn verwerkt in de RVTO’s (Rail Verkeers Technisch Ontwerpen) en vertaald naar de Client Requirement Specifications (CRS’en) ter voorbereiding op de vraagspecificaties voor de contractering van het Design & Construct-contract. 

Succesvol resultaat

Het project verliep volgens verwachting beheerst, waarbij tegenvallers met de vereiste flexibiliteit werden gemanaged en ingepast in het reguliere proces. Door de vindingrijke versnellingsmaatregelen is twee maanden eerder geleverd dan gevraagd bij aanbesteding. Beide trajecten zijn in de eerste twee kwartalen van 2021 succesvol door ProRail aanbesteed.

“Royal HaskoningDHV heeft de verwachtingen waargemaakt.”
 Aschwin van der Lugt, Projectmanager bij ProRail