Over waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland werkt met zijn zuiveringen, gemalen en dijken aan voldoende en schoon water in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel. En zorgt ervoor dat mensen in veiligheid kunnen leven, in de steden en op het platteland. Dat lijkt een eenvoudige taak, maar is dat allerminst in dit gebied wat voor een groot deel op de voormalige Zuiderzeebodem ligt. En het waterschap kijkt vooruit: niet alleen de huidige, maar ook toekomstige generaties moeten schoon water en droge voeten hebben. Met het oog op een duurzame toekomst en het streven naar een circulaire economie heeft Waterschap Zuiderzeeland het Masterplan Duurzame Energie opgesteld. Hierin is de doelstelling vastgelegd om in 2030 voor 35 tot 45 procent zelfvoorzienend en in 2050 geheel energieneutraal te zijn.

Maak waterzuivering duurzamer

Het afvalwater uit de gemeenten Urk en Noordoostpolder wordt verwerkt in de waterzuiveringsinstallatie Tollebeek. Door het hierbij geproduceerde slib te vergisten, wordt biogas gemaakt. Om meer biogas te maken en Tollebeek om te vormen tot een Energiefabriek, wilde Waterschap Zuiderzeeland ook het slib uit de zuiveringsinstallatie Lelystad op Tollebeek vergisten en verwerken. Daarvoor moest de slibgisting en slibverwerking op Tollebeek worden aangepast. Tijdens de noodzakelijke renovatie wilde Waterschap Zuiderzeeland het zuivering- en slibverwerkingsysteem duurzamer maken. Het waterschap won al biogas uit het slib van Tollebeek, maar wilde onderzoeken of dat proces efficiënter kon. Daarnaast wilde het waterschap het extra slib van Lelystad mee vergisten. Hoe kunnen we de gebruikte zuiveringsmethode op basis van slibvergisting energiezuiniger maken – zonder dat dit forse investeringen met zich mee brengt? Het waterschap besloot een pilot op te starten om te bepalen hoe het slib van Tollebeek én Lelystad zo effectief en duurzaam mogelijk vergist kan worden.

Ephyra®

Royal HaskoningDHV startte de pilot met een nieuwe moderne slibgistingstechnolgie: Ephyra®. Bij deze innovatieve methode wordt slib in drie in serie geplaatste, compacte reactoren door vergisting omgezet in biogas. Een specifiek kenmerk van Ephyra® zijn de korte verblijdtijden; hierdoor kunnen kleinere reactoren worden toegepast. Deze unieke methode is ontwikkeld door Royal HaskoningDHV in samenwerking met Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Waterschap Zuiderzeeland. Dit project is mede gefinancierd met een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie, met een Topsector Energie-subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en door Logisticon.

“De resultaten van de pilot van Royal HaskoningDHV waren beter dan verwacht. Bovendien kwam Royal HaskoningDHV met een heldere businescase waarin ook de verwachte kosten en baten waren meegenomen, dus de keuze was snel gemaakt”, zegt Ben Roelfzema, Procestechnoloog Zuivering bij Waterschap Zuiderzeeland. Royal HaskoningDHV renoveerde en breide vervolgens de volledige praktijkinstallatie van Tollebeek uit op basis van de Ephyra®-methode.

Capaciteitsverdubbeling

Ephyra® heeft in vergelijking tot traditionele (mesofiele) slibverwerkers een korte retentietijd. “Zo hebben we de retentietijd bij Tollebeek voor de uitbreiding kunnen terugbrengen tot zeven dagen”, licht Roelfzema toe. Door Ephyra® in het huidige zuiveringssysteem te integreren, heeft Waterschap Zuiderzeeland de capaciteit van de slibgisting meer dan verdubbeld. Daarbovenop kan de zuiveringsinstallatie door de korte verblijftijd in Ephyra® compactere tanks voor slibgisting toepassen, waarmee het ruimte bespaart. “Kortom, we kunnen nu sneller, met kleinere tanks, meer slib vergisten en omzetten in biogas.” Royal HaskoningDHV nam Ephyra® in de bestaande configuratie op. Daardoor zijn de investeringen in het nieuwe gistingssysteem relatief gering.

De biogasproductie is met bijna 75 procent toegenomen. Daardoor is het slibverwerkingsrendement van Ephyra® vergelijkbaar met het veel duurdere thermische slib hydrolyse-proces. Roelfzema: “Meer slib zorgt op zijn beurt voor extra biogas. De energie daaruit gebruiken we deels zelf. We halen alle benodigde elektriciteit uit ons eigen biogas en daarmee is Tollebeek zelfvoorzienend. We hebben zelfs een biogasoverschot, waarmee we 120 huishoudens voorzien van groene energie – onze eigen Energiefabriek.”

Op weg naar een circulaire economie

Met Ephyra® zet Waterschap Zuiderzeeland de eerste stap op weg naar een circulaire economie. Bovendien kan het waterschap zijn slibververwerking in de toekomst nog efficiënter te maken. Royal HaskoningDHV verbetert de methode namelijk continu. Uit deze doorontwikkeling is bijvoorbeeld een methode voortgekomen om met Ephyra® Bioclass A-slib te creëren door de toepassing van Themista-technologie. Deze door Royal HaskoningDHV ontwikkelde technologie maakt het ook mogelijk om nog meer biogas uit slib te winnen en de volgende stap te zetten richting een volledig energieneutrale organisatie.