De gemeente heeft de wens om bij te dragen aan de energietransitie in Nederland en de regio. Een van deze duurzame energiebronnen is windenergie, waarvoor een zoekgebied op industrieterrein Lorentz bestaat. De gemeente heeft veel ambities, bijvoorbeeld als het gaat om financiële participatie door inwoners en ondernemers uit Harderwijk zodat zij kunnen meeprofiteren.

Communicatie en participatie

In het project werken we op dagelijkse basis samen met de gemeente Harderwijk om het ontwikkelproces zorgvuldig te laten verlopen. We hebben een communicatie- en participatiestrategie opgezet met daarin ruimte voor partijen om vroegtijdig mee te denken en te praten. Goede voorbeelden hiervan zijn de klankbordgroep en het inwonerspanel, maar ook de deelname aan lokale evenementen om zo de ontwikkeling van windmolens op het industrieterrein breder bekend te maken. Tegelijkertijd werken we toe naar een businesscase die past bij het gebied en kan rekenen op draagvlak.

Het resultaat

In enkele jaren hopen wij het project te hebben gerealiseerd samen met de gemeente en andere partijen, waaronder de lokale energiecoöperatie en ondernemersvereniging. Wind voor én door Harderwijkers, wat bijdraagt aan het milieu en de economie.

Lees meer informatie op de website van de gemeente Harderwijk.