Waar gaat het om

'Windpark Ferrum' gaat bestaan uit drie windturbines, in het verlengde van drie bestaande windturbines, op het bedrijfsterrein van Tata Steel in IJmuiden. Het terrein is iconisch industrieel erfgoed: in 1918 ging daar Hoogovens, voorloper van Tata Steel, van start.

De windturbines zullen elk een vermogen leveren van 2,3 MW. De windmolens krijgen een ashoogte van 85 meter en een tiphoogte van 125 meter. De verlangde landschappelijke inpassing en de kritische industriële processen in de directe nabijheid lieten geen groter aantal en geen grotere hoogte toe. Dat bepaalt ook het maximaal te leveren vermogen.

Windpark Ferrum is een samenwerkingsproject van staalbedrijf Tata Steel, duurzame energieontwikkelaar Infinergy, Windcollectief Noord-Holland en Royal HaskoningDHV. In mei 2016 zijn de projectpartners begonnen met het aanvragen van een omgevingsvergunning bij de provincie Noord-Holland. Dankzij een open en zorgvuldig proces is de vergunning relatief snel en soepel verleend, zonder bezwaren vanuit de directe omgeving. De definitieve vergunning is verleend in juli 2017. Het projectteam werkt nu aan de financiering en de voorbereidingen voor de bouw. In de zomer van 2019 worden de windmolens gebouwd, naar verwachting draaien ze in november 2019.

Peter Hoogenboom, Senior Project Manager, Tata Steel: ‘Bij Tata Steel werken we hard aan onze eigen energietransitie; via een roadmap 2030-2050 waarin uiteindelijk CO2 neutraal staal wordt gemaakt. Ook in het hier en nu werken we aan concrete stappen door bijvoorbeeld een deel van ons terrein beschikbaar te stellen voor windturbines. Zo leveren we graag een bijdrage aan de opgave van de provincie Noord-Holland voor meer windenergie op land. Royal HaskoningDHV bewijst zich door als overall projectmanager partijen bij elkaar te brengen. Daardoor leg je de weg van strategie naar implementatie voortvarend af.’

Onze inbreng

Royal HaskoningDHV is als overall projectmanager van begin tot eind nauw betrokken; van het eerste haalbaarheidsonderzoek tot de MER, het vergunningstraject en het stakeholdersmanagement tot en met het definitieve ontwerp.

Suzan Tack, projectmanager windenergie bij Royal HaskoningDHV: ‘Als integraal begeleider van het totale proces zijn we van A tot Z betrokken, zo laten we zien wat we in huis hebben. We brengen strategie, technologie en implementatiekracht bij elkaar. Samen met onze partners werken we aan de technische uitdagingen, verzorgen we het vergunningsproces én zoeken we de verbinding met de omgeving. Zo geven we inhoud aan ons motto: ‘enhancing society together’.

Esbjörn Wilmar, directeur van duurzame energieontwikkelaar Infinergy: ‘Over de afgelopen twee en half jaar hebben we hard gewerkt om dit project mogelijk te maken. Landschappelijk gezien is een industriële locatie bij uitstek geschikt voor windturbines. Maar de inpassing van de windturbunes in de bedrijfsvoering van de aanwezige zware industrie brengt ook additionele uitdagingen met zich mee. Door de goede samenwerking met vele betrokkenen en de positieve inzet van Tata Steel hebben we het samen met Royal HaskoningDHV voor elkaar gekregen. Daar kunnen we trots op zijn en het kan als een goed voorbeeld dienen voor andere industriële locaties.’

Het resultaat

In november 2019 draaien drie nieuwe windturbines op het iconische bedrijfsterrein van Tata Steel. Ondanks de uitdagende locatie wist Royal HaskoningDHV als overall projectmanager het vergunningsproces relatief zeer snel en naar tevredenheid af te ronden.