De windturbines komen in de industriële omgeving van Maasvlakte 2 op zowel de harde zeewering als op de zachte zeewering. De windturbines op de harde zeewering worden in het dijklichaam geplaatst en de windturbines op de zachte zeewering komen op het strand te staan. Deze locatie van het windpark maakt het ontwerp en de bouw uitdagend. Hierbij moet onder andere rekening gehouden worden met de waterveiligheid, de bereikbaarheid en de logistiek rond de turbinelocaties. Op de harde zeewering is een innovatieve funderingsoplossing bedacht, waarbij de fundering op een terp tegen het dijklichaam aan gerealiseerd wordt. Op de zachte zeewering is voor een funderingsoplossing met monopiles gekozen.

Royal HaskoningDHV ontwerpt voor de windturbines de fundering en de grondwerkzaamheden, levert input voor de aanvraag van de waterwetvergunning en overige vergunningen en adviseert met betrekking tot logistiek, HSE en contracting. Van belang is dat alle ontwerpdisciplines goed samenwerken om het windpark in 2023 te kunnen opleveren. De belangen van het Havenbedrijf en andere gebruikers van de Tweede Maasvlakte, Rijkswaterstaat als afnemer en beheerder van het windpark, als ook de natuur en het strand moeten worden meegenomen in zowel het ontwerp als de uitvoering.