Maak de overstap naar slim en duurzaam

Of u nu goederenstromen in een haven optimaliseert, bezig bent in de energietransitie of technologie gebruikt om realtime inzichten uit data te krijgen – uw activiteiten slimmer en efficiënter maken draagt ook bij aan een betere wereld. Ontdek het belang van veerkracht voor slimme, duurzame oplossingen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat centraal in alles wat wij doen, van projecten en innovaties tot en met onze eigen bedrijfsvoering. We helpen u om over te stappen op een efficiëntere, effectievere en duurzamere manieren van werken en bieden u de expertise en tools om dit te realiseren.

Meer duurzaamheid

Onze duurzame oplossingen

 • Duurzaamheid

  De toekomst van water

  Oplossingen voor de watertransitie vanuit één enkele discipline liggen achter ons. Alleen door collectief brancheoverschrijdend informatie en watertechnologieën te integreren, kunnen we vele uitdagingen aan. Voor nu en in de toekomst.
 • Duurzaamheid

  Duurzame gebouwen

  We staan aan het begin van een wereldwijde transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Energiegebruik verminderen en overstappen op duurzaam opgewekte energie staat hoog op de agenda van iedere organisatie. Het klimatiseren van gebouwen speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Royal HaskoningDHV ondersteunt u bij het maken van toekomstbestendige en kosteneffectieve beslissingen.

Toekomstbestendig

Extreme weersomstandigheden en pandemieën die ons op de proef stellen, vereisen aanpassingsvermogen. Met onze oplossingen helpen we klanten niet alleen te voldoen aan de eisen van vandaag, maar zorgen we er ook voor dat ze voorbereid zijn op de toekomst.

Meer toekomstbestendig

Onze toekomstbestendige oplossingen

 • Toekomstbestendig

  Pandemie proof en toekomstbestendige gebouwen

  Hoe creëer je gezonde en veilige omgevingen?
  Om veilig en gezond aan de slag te gaan, moeten we nú aanpassingen doen aan gebouwen en installaties. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het toekomstig gebruik van gebouwen anders zal zijn dan voor de Corona pandemie. Door het thuiswerken en de inmiddels ver ingevoerde digitale technieken. Dit biedt ook kansen. Bij aanpassingen aan gebouwen en installatie kunt u meteen stappen zetten. Met de verduurzaming van gebouwen volgens de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050. Wij helpen om deze mogelijkheden in kaart te brengen en adviseren over passende oplossingen.
 • Omgevingswet | Royal HaskoningDHV

  Toekomstbestendig

  De Omgevingswet

  Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert alle wetten voor de fysieke leefomgeving. Wat betekent dit voor bedrijven en overheden, en hoe zet u deze wet in om uw doelen te bereiken?
 • Toekomstbestendig

  Gezonde en toekomstbestendige stad

  Een klimaatbestendige stad zonder onnodige geluidshinder mét een goede luchtkwaliteit. Dat is een gezonde stad; een aantrekkelijke stad voor uw inwoners en bedrijven. Royal HaskoningDHV helpt u met het realiseren van zo’n gezonde stad.
 • Klimaatadaptie | Royal HaskoningDHV

  Toekomstbestendig

  Klimaatadaptatief inrichten

  Hoe kunnen we in de toekomst prettig met elkaar wonen, werken en leven ondanks het veranderende klimaat? De oplossing begint op de eerste plaats met een integrale aanpak, waarbij gedeeld eigenaarschap centraal staat. Het klimaatadaptief inrichten van de omgeving is immers niet enkel een taak van de overheid; circa twee derde van de ruimte is in handen van particulieren. Om dit proces optimaal te begeleiden, heeft Royal HaskoningDHV een strategie ontwikkeld.
 • Toekomstbestendig

  Mobiliteitstransitie

  De behoefte aan mobiliteit groeit, maar minstens zo belangrijk is dat de vraag fors verandert. We willen slimmer en flexibeler reizen, delen meer en hechten minder aan bezit. De mobiliteit van de toekomst verlangt daarom een nieuw evenwicht.
 • Toekomstbestendig

  Optimalisering van mensenstromen

  De groei van bezoekers en bewoners in steden verhoogt de druk op veilige en comfortabele doorstroom van voetgangers. Crowd management is daarom essentieel voor een bereikbare, toegankelijke en leefbare stad.

Digitale transformatie

Door data en digitale technologie te koppelen aan onze 140 jaar diepgaande domeinkennis, helpen we onze klanten om beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Wij ondersteunen zo overheden, bedrijven en andere organisaties van reactieve besluitvorming naar realtime en voorspellende controle.

Meer digitale transformatie
 • Digitale transformatie

  Digital rail

  Dankzij digitale technologie kunnen we de transitie naar de volgende generatie van mobiliteit maken. Het zal de doelmatigheid, de prestaties en de duurzaamheid van de railsector verhogen. Met onze digitale railoplossingen kunnen onze klanten tijd en middelen optimaal benutten. Het primaire doel: een betrouwbaar, veilig en comfortabel aanbod aan de reizigers.
 • Toekomstgerichte zorgomgeving met de kracht van data | Royal HaskoningDHV

  Digitale transformatie

  Toekomstgerichte zorgomgeving met de kracht van data

  Is uw zorggebouw klaar voor de toekomst? Complexere zorg en technische vernieuwingen leiden tot andere wensen voor zorgvastgoed. Flexibiliteit is steeds belangrijker, ook zonder pandemie. Zorginstellingen hebben te maken met een beperkt huisvestingsbudget, daarom zijn goede keuzes essentieel. Royal HaskoningDHV helpt u tijdig de juiste keuzes te maken, ondersteund door digitale tools en met úw data. En werkt van gebruiker naar gebouw voor een optimale zorgomgeving.

Meer digitale oplossingen

Benut de kracht van data en lever de digitale omgevingen van de toekomst. Ontdek de data- en digitale consultancydiensten van Royal HaskoningDHV Digital.

Ga naar Digital