Overzicht creëren en ambitieniveau bepalen

Het verduurzamen van vastgoed vereist langetermijndenken waarmee we gisteren al hadden moeten beginnen.

Het klimatiseren van gebouwen draait om isolatie, regulering van zoninval, het uitwisselen en opslaan van warmte en koude, gebruik van natuurlijke ventilatie en energiezuinige apparatuur. Het is een operatie die strategisch denken en praktisch handelen vraagt. Sommige zaken zijn alleen kosteneffectief te realiseren bij grootschalige verbouwing of aansluiting bij andere initiatieven in de omgeving. Andere kunnen onafhankelijk worden uitgevoerd.

Een verkeerde beslissing kost geld, maar geen beslissing nemen ook. Dit begint met het creëren van overzicht. De stappen die het hele traject aan bod komen, hebben we bij elkaar gezet in een stappenplan (PDF).

De eerste stap is het formuleren van uw ambities. Is het in uw geval verstandig om alleen op korte termijn te voldoen aan de wet of is het beter om u al voor te bereiden op de toekomst? Welke doelstellingen zijn reëel? Welk beleid is haalbaar, betaalbaar en op lange termijn verstandig? Wij helpen u aan antwoorden op deze vragen. We maken een analyse op hoofdlijnen van uw gebouwportefeuille en presenteren op een overzichtelijke manier de kosten en baten van verschillende ambitieniveaus ten aanzien van de verduurzaming.

Zo krijgt u rust in verduurzamingsdiscussies. 

Bekijk de verschillende ambitieniveaus voor energieprestaties

Download als PDF

De ambities voor onze eigen kantoren

Ons wereldwijde kantorennetwerk zal in 2030 Paris Proof zijn.

Lees verder
Bekijk onze masterclass Energietransitie

Kies uw invalshoek: