Anticiperen op komende wet- en regelgeving

Om onze belasting op het klimaat te verminderen en de energietransitie in een stroomversnelling te brengen zijn er verschillende wetten, plichten en regels opgesteld door de Nederlandse overheid, veelal gebaseerd op internationale wetgeving.

Huidige energiewetgeving

Het gaat om de energiebesparingsplicht, de informatieplicht energiebesparing en de EED-auditplicht waaraan organisaties moeten voldoen.

Bovenwettelijke afspraken

Daarnaast hebben veel organisaties zich via brancheorganisaties gecommitteerd aan het Klimaatakkoord met doelstellingen voor 2030 en 2050 en het opstellen van routekaarten. Tenslotte is er wetgeving in ontwikkeling die grote impact zal hebben voor gebouwen die nog in gebruik zijn tot na 2050.

Toekomstige wetgeving - energetisch toekomstvaste gebouwen

Voor u als gebouweigenaar is het essentieel om u niet alleen te richten op bestaande regelgeving, maar ook alvast te anticiperen op toekomstige eisen. De verwachting is dat gebouwen moeten voldoen aan een energieprestatienorm die bepaald wordt door wat redelijkerwijs technisch haalbaar is voor bestaande bouw en ons brengt tot realisatie van de internationale klimaatdoelstellingen. 

De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft uitgewerkt hoe hoog de lat zal moeten komen te liggen voor verschillende gebouwtypes wanneer gekozen wordt voor het rantsoen ‘Paris Proof’. Zolang de wetgever nog bezig is haar eindnorm voor de energieprestaties van gebouwen uit te werken hanteren wij ‘Paris Proof’. Dit is conform het WEii-protocol en in samenhang met de embodied carbon als richtlijn voor energetisch toekomstvaste gebouwen. 
We zijn goed aangesloten bij ontwikkeling van nieuwe wetgeving en standaarden in de diverse vastgoedsectoren en gebruiken deze kennis om onze klanten beter geïnformeerde besluiten te laten nemen voor de lange termijn.

 

EED-AUDITPLICHT: INFOGRAPHIC

ENERGIETRANSITIE TIJDLIJN: INFOGRAPHIC

Kies uw invalshoek: