Diversiteit van gedachten leveren betere resultaten op voor onze klanten en de samenleving. Wij geloven in het potentieel van onze mensen en streven ernaar om hun volledige potentieel als individuen en als team te benutten. Diversiteit is voor ons niet een doel op zich, maar het is voor ons de manier om onze doelen te bereiken. Met diversiteit van gedachten worden nieuwe perspectieven op tafel gebracht. En dat is belangrijk om een succesvol en duurzaam bedrijf te zijn en te blijven.  

We zijn toegewijd aan het bieden van een veilige werkomgeving voor iedereen. Een werkomgeving die gehoor geeft aan individuele skills, sterktes en perspectieven, ze inzet en versterkt, ongeacht geslacht, leeftijd, seksuele oriëntatie, religie of fysieke bekwaamheid. We streven naar een gemeenschappelijke en gelijkwaardige omgeving waar ieder zich op zijn gemak voelt om zichzelf te zijn. Daarnaast moedigen we onder onze leiders de mindset aan dat een divers team een belangrijke bijdrage levert aan het succesvol behalen van onze business ambities.   

Hoe doen we dit?  

Gedurende 2021 hebben we hiervoor verschillende initiatieven genomen. Onze teams krijgen een bewustmakingstraining voor onbewuste vooroordelen. Daarnaast hebben we een Global Equality, Diversity and Inclusion (EDI) Lead, die het hoofd vormt van een netwerk aan EDI-ambassadeurs die een consistente implementatie van de EDI-praktijken waarborgen. Daarnaast houden zij met hun lokale kennis ook rekening met culturele verschillen en politieke en socio-economische overwegingen. We hebben interne netwerken opgericht voor collega's met een handicap, LGBTQ+ en diverse etnische achtergronden, hier kunnen zij best practices delen om zo beter inzicht te krijgen in elkaars ervaringen. Deze netwerken zijn niet exclusief, maar verwelkomen alle bondgenoten die helpen om verandering op gang te brengen en ervoor zorgen dat al onze mensen zich welkom voelen. We moedigen het dan ook aan om open gesprekken te houden rondom diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid. We zijn ons ervan bewust dat er nog veel te doen is, maar geloven dat bewustzijn van gedachten, acties en taal een goede start zijn.  

Voorbeelden van initiatieven 

In Zuid-Afrika sponsorden we de eerste virtuele GirlCode hackathon. GirlCode wil vrouwen door gebruik van technologie in staat stellen en aanmoedigen om betrokken te raken met technologisch ontwerp, ontwikkeling en leiderschap. Het non-stop coding evenement was gefocust op het bouwen van oplossingen voor uitdagingen die te maken hebben met de COVID-19 pandemie.  
In Vietnam heeft onze Managing Director een verklaring ondertekend namens HaskoningDHV Vietnam, met steunbetuiging voor de Women's Empowerment Principles (WEPs). De zeven principes zijn ontwikkeld door de UN Global Compact en UN Women, om gendergelijkheid en vrouwen in machtsposities in bedrijven en gemeenschappen te ondersteunen.  
In 2021 lanceren we het mentorprogramma voor vrouwelijke werknemers in het Verenigd Koninkrijk, waarmee we ernaar streven om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verminderen en ervoor te zorgen dat de representativiteit van onze vrouwelijke collega's op elk mogelijk niveau gelijk is. Dit programma wordt ook uitgerold andere landen waar Royal HaskoningDHV is gevestigd. We blijven continu aanmoedigen dat meer vrouwen in engineering komen door initiatieven met onder andere recruitmentcampagnes, carrière aanmoedigingen en betere flexibiliteit na zwangerschapsverlof.  

Werken naar blijvende verandering  

We zijn begonnen om de uitdagingen en hindernissen in onze traditionele industrie te overwinnen en we werken toe naar een blijvende verandering. Door diversiteit in onze dagelijkse praktijken aan te pakken, willen we een systematische verandering creëren. We bekijken al onze processen, beleid en programma's vanuit de lens van gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit en zorgen ervoor dat ons beloningsbeleid eerlijk is. We streven naar sterke, vrouwelijke rolmodellen in posities waar ze verandering kunnen bewerkstelligen en onze collega's kunnen inspireren. Ook hebben we een coachings- en mentorschapsprogramma voor vrouwelijke collega’s. Daarnaast beoordelen we op soft skills en potentieel, omdat deze net zo belangrijk of soms zelfs belangrijker kunnen zijn dan hard skills.   

We zorgen voor een aantrekkelijke Employee Value Proposition voor vrouwelijk talent en voeren interne campagnes, veelal rond speciale dagen zoals Internationale Vrouwendag, maar ook daarbuiten. Zo willen we delen wat we doen en anderen inspireren. We delen onze best practices met andere bedrijven via netwerken en het leren van anderen. We werken ook samen in programma's als het Diverse Sustainability Initiative (DSI) en Women in Engineering and Science (WISE) om diversiteit binnen onze branche te helpen transformeren en bevorderen.  
Ik ben blij met de vooruitgang die ik heb geboekt in mijn carrière. Ik werk mee aan diverse uitdagingen, mijn inspanningen worden erkend en ik word ondersteund om te groeien op diverse gebieden. De organisatiewaarden zijn onderdeel geworden van mijn persoonlijke waarden en ik ben trots om te zien dat er belang wordt gehecht aan de organisatiecultuur in een divers en wereldwijd team.  

Satyanan Kunta  

Associate Director Adivsory Group Maritime & Aviation India