Van 50 naar 30

Als we uitgaan van een prettig leefgebied, dan kijken we wat daarbij hoort, bijvoorbeeld als het gaat om groen, om recreatie, om ontmoeten, om wandelen en om fietsen. Dat is een even complex als samenhangend geheel, maar zo definieer je tegelijkertijd de voorwaarden waaronder auto’s als gast welkom zijn in zo’n gebied. En dan is 30 kilometer per uur eerder een gevolg dan een doel op zich. Zulke keuzes staan ook centraal in de mobiliteitstransitie, en bij alles wat er nodig is voor de gezonde en vitale openbare ruimte van de duurzame toekomst. Daarom steunen we ook van harte het initiatief van Marco te Brömmelstroet van de Universiteit van Amsterdam, die de ‘Principes voor een rechtvaardige straat’ heeft geformuleerd.
 
Lees hier ons blog

adaptieve infrastructuur: op weg naar waardegedreven beheer van de openbare ruimte

Investeren in openbare ruimte doe je voor decennia. Nieuwe en bestaande bruggen, wegen, pleinen en parken moeten ook aan de eisen van morgen voldoen. In deze tijd van transities, zoals de klimaat- en mobiliteitstransitie, maar ook met de huidige vervangings- en renovatieopgave, zijn toekomstbestendige keuzes voor inrichting van de openbare ruimte belangrijker dan ooit. Maar hoe geeft u antwoord op de vragen van morgen met de kennis en de middelen van vandaag?

Ontdek meer