De applicatie

Een Windows multi-user applicatie

Dawaco functioneert op alle gangbare versies van Windows vanaf Windows 95. Ook de installatie in een Citrix omgeving en virtualisatie van de applicatie is mogelijk. Dawaco is een multi-user applicatie. De gegevens zijn uitsluitend via menuopties benaderbaar. De autorisatie is binnen de applicatie te regelen en gebaseerd op de menuopties en dus niet op tabel- of veldniveau.

Programmatuur 

Dawaco is in eigen beheer ontwikkeld. De programmatuur is geschreven in Visual DataFlex van Data Access Corporation. De grafische programma’s maken gebruik van dotnet versie 3.5 of 4.0.

Databanksysteem

Dawaco maakt gebruik van het dataopslag systeem van Visual DataFlex. Dit systeem is onderhoudsvrij en vraagt geen extra inspanning van de afdeling Systeembeheer. Indien gewenst, kan tegen meerkosten, het databanksysteem vervangen worden door bijvoorbeeld Oracle of DB2.

Documentatie

Dawaco is uitgerust met een online helpsysteem, waarin de gebruikersdocumentatie is opgenomen. Een geprinte versie wordt niet geleverd, maar zou rond de 500 pagina’s bevatten. Tijdens de installatie wordt in samenwerking met de ICT afdeling een installatiedocument opgesteld. Deze bevat de benodigde informatie hoe Dawaco is geïnstalleerd op de ICT architectuur van de organisatie.

Installatie, conversie en opleiding

Installatie

De installatie van Dawaco wordt uitgevoerd door onze deskundige experts in overleg met de eindgebruikers en hun systeembeheerders. Door de installatie in overleg te documenteren, kan een herinstallatie door de systeembeheerder zonder tussenkomst van Royal HaskoningDHV worden uitgevoerd.

Conversie

De conversie van bestaande gegevens uit andere systemen of spreadsheets wordt in overleg vormgegeven. Over het algemeen is de bijdrage van onze experts beperkt tot enkele dagen.

Opleiding

Dawaco kent meerdere gebruikersgroepen. De beleidsmedewerker (m/v), die vooral in de uitvoer en export is geïnteresseerd zal een andere opleidingsbehoefte hebben, dan de veldwerker of databeheerder. Over het algemeen volstaat een opleiding van twee dagen per gebruikersgroep.

Standaardversie, modules en maatwerk

Standaardversie

Per marktsegment bestaat er een standaardversie van Dawaco. Standaardversies bestaan uit verschillende modules, die of een bepaald gegevenstype afhandelt of bepaalde functionaliteit toevoegt. Omdat een gebruiker lang niet altijd alle functionaliteit wil hebben, zijn een aantal Dawaco’s opgedeeld in modules. Zo kent Dawaco-Ecologie modules voor biologische kwaliteit, oppervlaktewaterkwaliteit, waterbodems, meetplanbeheer en de koppeling naar GIS. De gebruiker bepaalt welke modules voor hem of haar zinvol zijn. De geleverde Dawaco bevat in principe alle functionaliteit, maar voor de niet geleverde modules is deze onzichtbaar gemaakt. Deze werkwijze volgen wij om het versiebeheer en daarmee de kans op fouten te optimaliseren.

Wijzigingen in de standaard komen tot stand op basis van vragen en opmerkingen van de gebruikers en door ons gesignaleerde ontwikkelingen. Uiteindelijk bepaalt Royal HaskoningDHV welke wijzigingen toegelaten worden en welke niet.

Modules 

Functionaliteit voor de verwerking van nieuwe gegevenstypen of voor nieuwe functionaliteit zijn zeker in het beging ondergebracht in modules. Hierbij inventariseert Royal HaskoningDHV de behoefte en bepaalt de prijs. In de loop van de tijd kan een module opgaan in de standaard versie.

Maatwerk  

Het kan voorkomen dat een bedrijf of organisatie bijzondere omstandigheden kent, waardoor deze of afwijkende gegevenstypen verwerkt of een bijzondere werkwijze kent. In deze gevallen is maatwerk mogelijk. De verwerking van zakbaken gegevens door een waterbedrijf is hiervan een voorbeeld.

Kosten

De kosten zijn opgebouwd uit de leveringskosten, jaarlijkse licenties en ondersteuningscontracten.

Leveringskosten

De kosten voor de levering van Dawaco is afhankelijk van de versie en de opgenomen modules. Daarnaast zijn de kosten voor eventuele conversie en opleidingen opgenomen in de leveringskosten.

Licenties 

Dawaco maakt gebruik van bedrijfslicenties. In principe is één licentie voldoende. Alleen voor grote bedrijven of organisaties met een intensief gebruik van Dawaco zijn meerdere licenties noodzakelijk.
De jaarlijkse licentiekosten zijn afhankelijk van de versie. 

Onderhoudscontracten

Een onderhoudscontract dient voor de administratieve verwerking van de kosten voor aanvullende opleidingen, doornemen van werkprocedures, klein maatwerk, assistentie bij de gegevensverwerking, enz. De verrekening vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten. In het contract wordt dan ook alleen de periode, het maximum aantal dagen en de kosten per uur vastgelegd (raamcontracten).