Royal HaskoningDHV en Strukton Worksphere gaan het pand, dat stamt uit 1912, met respect voor het monumentale karakter renoveren en verduurzamen. Door een slimme combinatie van technieken (warmtepomp, bodemwarmte en zonnepanelen) is het gebouw straks het eerste Paris Proof Rijksmonument; gasloos en met een sterk gereduceerd energieverbruik. 

Het aanzicht en de gebouwstructuur worden zo veel mogelijk behouden. Plafonds en wanden blijven intact, nieuwe toevoegingen worden waar mogelijk circulair uitgevoerd. Door het overkappen van de atria ontstaat een moderne werkomgeving; gericht op ontmoeten. Dit is één van de voorbeelden hoe de verduurzaming, modernisering en respectvolle renovatie van het gebouw hand in hand gaan. 

Royal HaskoningDHV supported by Strukton realises sustainable office on TU Delft Campus | Royal HaskoningDHV

 “Op deze manier realiseren we een gezond en inspirerend kantoorgebouw waar medewerkers, klanten en studenten elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken,” licht Royal HaskoningDHV CEO Erik Oostwegel toe. “Wij willen dat onze medewerkers trots kunnen zijn op heontwerp van de eigen collega’s en er met veel plezier gaan werken.”

De experts van Royal HaskoningDHV, ondersteund door de architecten van Braaksma & Roos, hebben het ontwerp gemaakt. Royal HaskoningDHV selecteerde Strukton Worksphere voor de uitvoering, vanwege hun ervaring in vergelijkbare trajecten. De start van de uitvoering staat gepland in het voorjaar van 2022. Doordat Strukton Worksphere en Royal HaskoningDHV gedurende het hele traject nauw samenwerken, kunnen van de ontwerp- tot de uitvoeringsfase, eenvoudig mogelijke verdere optimalisaties worden doorgevoerd. 

In 2024 vestigen 800 medewerkers zich in het gerenoveerde pand op de TU Delft Campus. De Campus is een van de toonaangevende locaties voor R&D in Europa en daarmee een inspirerende omgeving waar kan worden samengewerkt aan innovaties. Hiermee wordt de samenwerking van Royal HaskoningDHV met de TU Delft nog verder uitgebreid, en de ambities om samen te werken aan een duurzame samenleving, verder verwezenlijkt. 

 

Naschrift: per 27 januari 2022 is Strukton Worksphere overgenomen door SPIE.