Aansluitend op de presentatie vroeg moderator Wim Kooyman in het eerste deel van de Round Table de deelnemers om hun voornaamste technische opgave bij de energietransitie op de campus en de uitdagingen daarbij te schetsen. Dit leverde de nodige uitdagingen op, zoals het simpeler maken van het normensysteem, de zoektocht naar financiering en het vormgeven van samenwerking. In het tweede deel kwam een andere uitdaging bij de energietransitie op de campus aan bod: het werken aan besluitvorming en implementatie. Daarbij speelt ook de businesscase een belangrijke rol.
Ik verwacht dat we het komend jaar flinke stappen gaan zetten, omdat de planvorming bij de meeste instellingen wel af is.

Michelle Ham, Consultant Asset Management Royal HaskoningDHV

Michelle Ham | Royal HaskoningDHV

Michelle Ham sloot de discussie optimistisch af: “Ik verwacht dat we het komend jaar flinke stappen gaan zetten, omdat de planvorming bij de meeste instellingen wel af is. Aan de regels hoeven we niet al te zwaar te tillen want we weten wel welke kant we op moeten. Tegelijkertijd beseffen we allemaal dat het naast een technische opgave ook en vooral een verandermanagementopgave is. Als ik breder dan hogescholen en universiteiten kijk, zie ik in de maatschappij dat het momentum er is om naast kosten ook impact te gaan berekenen en dat mee te nemen in je standaard bedrijfsvoeringsproces.”

Lees hier het hele verslag van de Round Table op de website van Campus Day.