Demo Dynamische Routekaart

Green deal Duurzame zorg

In deze deal zijn op vier verschillende thema's afspraken gemaakt door zorginstellingen, overheden en bedrijven om de verduurzaming van de zorgsector te versnellen. Op basis van een aantal artikelen nemen wij u graag mee in hoe wij deze thema's zien en waar mogelijkheden liggen. De thema's die aan bod komen zijn: Circulariteit, Medicijnresten uit water, CO2 emissiereductie en een gezondmakende leef- en verblijfsomgeving.

Lees verder

Over dit rapport

Royal HaskoningDHV en Achmea zijn in 2020 een samenwerking gestart met als doel: versnelling van de energietransitie in de zorg. Voor ziekenhuizen houdt deze transitie in dat zij voor 2050 hun directe CO2-emmissie hebben afgebouwd en dat zij hun energiegebruik tot een derde hebben gereduceerd. Om te bepalen waar ziekenhuizen staan op hun route naar 2050 is onderzoek verricht bij 22 ziekenhuisorganisaties met opgeteld 30 locaties. Hierbij is gekeken naar twee aspecten die daarbij essentieel zijn: de hoogte van de benodigde investeringen om deze verduurzaming te realiseren en het vermogen van de organisatie om dit vanuit een solide zorgstrategie te kunnen doen.

Rapport

Het volledige rapport ‘Route 2050: verduurzaming ziekhuisvastgoed vraagt om echte keuzes'.