Programma en Netwerk

Continu ontwikkelen we voor onze proces- en programmamanagers én voor externe partners en relaties een afwisselend programma. Dat bestaat uit trainingen, webinars en masterclasses, ‘pop-ups’, co-creaties en intervisies. Zie het ‘SMC Academy Programma’ voor het actuele programma en onze ontwikkelagenda. Wil je op de hoogte blijven van ons programma? Meld je dan aan als lid van ons ‘SMC Academy Netwerk’, dan ontvang je regelmatig onze nieuwsbrief.  

Bekijk het actuele SMC Academy programma

Schrijf je in voor SMC Academy Netwerk 

 

Op de Ontwikkelagenda van onze SMC Academy

  • ‘The Art of transitions’: ontwikkeling van handvatten voor samenwerken in transities;
  • Naar een herijkte ‘Gebiedsbenadering 2.0’ voor gebiedsgericht werken aan opgaven;
  • Ontwikkeling ‘Levende Lerende Netwerken’, om niet alleen individueel maar ook samen te leren. 
Samenwerken aan transities is een vak. Dat vraagt om een leven lang leren. Niet alleen van ons, maar van iedereen die effectief wil bijdragen aan de transities in onze leefomgeving.

Pascal Lamberigts

trekker SMC Academy Team

Levende lerende netwerken zijn een rode draad in mijn werk. Als er iets lukt in samenwerkingen heeft dat vaak te maken met heel veel verbinding tussen verschillende mensen.

Job van den Berg

Leading Professional New partnerships & Governance